Wat betekent?MASTER OF HRM
Met een perfecte lieden op de juiste plaats wint ons moderne bedrijf in onze Nederlandse bekende- en diensteneconomie een concurrentieslag. Ook niet louter de producten en services tellen, doch bovenal het menselijk kapitaal kan zijn essentieel. Dit betekent dat daar ons grote, strategische rol voor HR kan zijn weggelegd.

 

DOELGROEP


U dan ook heeft een afgeronde bacheloropleiding op dit gebied met HRM ofwel in een vergelijkbare richting en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. In de organisatie zit u dan ook op tactisch niveau en uw chef stelt u dan ook in staat opdrachten op strategisch niveau te verrichten. De Master HRM kan zijn absoluut interessant ingeval u HR-manager, senior HR-adviseur ofwel beleidsmedewerker raakt. Tevens indien u dan ook zit mits (alleen) consultant is die HR Master ons waardevolle investering.

 

TOELATINGSASSESMENT VOOR DE MASTER HR


Heeft u dan ook ook niet het geschikte opleidingsniveau en wilt u dan ook zeker deelnemen? Dan doet u ons toelatingsassessment. Bekijk meer over het assessment of neem contact op betreffende een opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend raadgeving.

 

WERKVORM


Gedurende een Master HRM doet u kennis hr cursus online op, ontvangt u inzicht en ontwikkelt u vaardigheden welke u dan ook ingeval strategische en ondernemende HR-professional versterken. U volgt 4 masterclasses waarin u dan ook literatuur bestudeert en praktijkcases uitwerkt. Elke masterclass sluit u af betreffende ons individuele opdracht, gericht op uw eigen bedrijf.

 

BUSINESS PROJECT HR MASTER


De integrale toets bij elke hrm training masterclass betreffende deze HR master kan zijn dit oplossen betreffende een bestaand vraagstuk. U dan ook cursus hrm medewerker zal in groepsverband een HRM-geval benaderen bij een bedrijf betreffende een over de mededeelnemers. Uiteindelijk levert Opleiding Master of HRM van AvansPlus u ons toepasbaar plan op, dus een bedrijf heeft op deze plaats meteen voordeel over. In hrm opleiding deeltijd een thesisfase betreffende de Master HRM zal u zo’n business vraagstuk zelfstandig onderzoeken, presenteren en verdedigen. In de thesis komt de inhoud met de hele master met bod en het uitgewerkte idee wordt daadwerkelijk geïmplementeerd in een organisatie.

 

ERVAREN BEGELEIDING MASTER HRM DEELTIJD


Ervaren docenten uit de praktijk en professoren betreffende een aangetoond staat met dienst begeleiden u tijdens een master human resources. Zij realiseren een geschikte vertaalslag aangaande wetenschappelijke ontwikkelingen tot gespecialiseerde en praktische vaardigheden en efficiã«nt gedrag. Een literatuur is grotendeels Nederlandstalig, doch tevens gedeeltelijk Engelstalig.

 

MASTER OF HRM - AvansPlus - AVA003 HRM Infographic Hyperlink 8.20.18 by PlusCursus on Scribd


**Copyright van AvansPlus**

 

RESULTAAT


Na het volbrengen betreffende de Master HRM beschikt u dan ook over relevante bekende en vaardigheden. U dan ook heeft ons beroepshouding ontwikkeld waarmee u op managementniveau succesvol werkt. U dan ook weet de toegevoegde waarde binnen complexe managementvraagstukken en strategievorming te tonen. Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen kan u succesvol implementeren. Uw HR-expertise is efficiënt ingezet om te komen tot beste performance over uw collegas. Zo draagt uw strategisch HRM-beleid optimaal voor aan een organisatiedoelstellingen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar